دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

معرفی کتاب

جدایی پدر و مادر اتفاقی است که ممکن است پس از یک دورهٔ سخت در هر خانه‌ای بیفتد.‌ اما بچه‌ها نقش و تقصیری در جدایی ندارند و بیشتر از هر چیز باید هوای آن‌ها را داشته باشیم برای این کار لازم است چند راهکار یاد بگیریم!

معرفی کتاب

...