دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

کادر آموزشی دبستان

مربی پیش دبستان :سرکار خانم تیموری

***

آموزگار پایه اول سرکار خانم جم

سوابق کاری :مؤلف کتابهای کمک درسی پایه های اوّل و دوم*20سال سابقه ی تدریس در پایه پیش دبستانی-اوّل -دوم*طراح  و ویراستار سوالات آزمون ابتدایی در کانون قلم چی*مولف دفاتر مشق کلاس اول(جدید)

تحصیلات : کارشناس آموزش و پرورش ابتدایی

دوره های گذرانده شده :  دوره های : ارزشیابی توصیفی - روش تدریس کتب کلاس اوّل(جدید)

کارگاه تقویت مهارتهای زبان آموزی (خواندن و نوشتن)  - بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی

روش ها و فنون تدریس - روانشناسی یادگیری -کارگاه آموزش خلاقیت -دوره های روانشناسی دکتر فرهنگ

***

آموزگار پایه دوم :سرکار خانم هماتاش

تحصیلات:کارشناسی رشته ی زیست شناسی

سوابق :20 سال سابقه ی تدریس در مدارس منطقه 1 و 3 مقطع ابتدایی

گذراندن کلیه دوره های ضمن خدمت در طی سالهای کاری و تدریس .دوره مربی گری لگو آموزشی

دوره ی قصه گویی*دوره ی مربی سفال*دوره فلسفه کودک

***

آموزگار پایه سوم :سرکارخانم سپاسی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

 سوابق : 7 سال سابقه تدریس *معلم راهنمای بیش از 50 طرح پژوهشی جابربن حیان*داور مسابقات پژوهشی جابربن حیان در سطح منطقه 3 به مدت 4 سال *گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت پایه های پنجم و ششم و دوره های تخصصی علوم تربیتی.گذراندن دوره ی آموزشی ریاضی پایه اول تا ششم مبتنی بر سیستم آموزشی کشور فنلاند .- دوره ی آموزشی ریاضی پایه سوم - دوره ی آموزشی دروس ریاضی،علوم،فارسی پایه سوم

***

آموزگار پایه چهارم : سرکار خام رنجبر

***

آموزگار پایه پنجم :سرکار خانم حقیقی

سوابق کاری : 11 سال آموز گار پایه های اول - دوم و چهارم

تحصیلات : لیسانس علوم تربیتی ( آموزش و پرورش ابتدایی ) فوق لیسانس علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی .

دوره های گذرانده شده : ارزشیابی توصیفی - کلیه دوره های ضمن خدمت اول - دوم - چهارم .

***

آموزگار پایه ششم :سرکار خانم ارسطو

***

مربی قرآن :سرکار خانم قاسمی

***

سوپروایزر زبان : سرکار خانم حوصله پو

***

مربی خوشنویسی : سرکار خانم سلیمی

***

مربی نقاشی : سرکار خانم رمضانزاده      کارشناسی ارشد رشته نقاشی

***

مربی فلسفه برای کودکان : سرکار خانم عسگری

***

مربی کامپیوتر : سرکار خانم مهرابی       کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

***

مربی ورزشسرکار خانم پورپروین       

***

مربی موسیقی : سرکار خانم مطلب نیا   

مربی تئاتر سرکار خانم نیک بین