دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

معرفی مدیریت دبستان

مدیریت دبستان

سرکار خانم ناهید بنی عامری

تحصیلات :کارشناسی امور تربیتی

سوابق : 20 سال سابقه تدریس درمدارس تهران از جمله صالحین ، آیین روشن ، و ایران .