دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

اهداف و برنامه ها

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم                 که در آن همواره اول صبح        به زبانی ساده

 مهر تدریس کنند                و بگویند خدا             خالق زیبایی      و سراینده ی عشق

                                  آفریننده ماست

در مجالی که برایم باقیست                     باز همراه شما مدرسه ای می سازیم


که خرد را با عشق           علم را با احساس           و ریاضی را با شعر      دین را با عرفان

  همه را با تشویق تدریس کنند

ذر مجالی که برایم باقیست                  باز همراه شما مدرسه ای می سازیم


که در آن آخر وقت         به زبانی ساده      شعر تدریس کنند


و بگویند که تا فردا صبح


خالق عشق نگهدار شما

مجتمع صالحین منطقه سه تهران در سال 1371 با هدف تربیت متعادل انسان های سالم تأسیس شد .

این مجموعه هم اکنون شامل 5 مجموعه ی مجزّا می باشد .

1- دبستان پسرانه ی شماره 1

2- دبستان پسرانه ی شماره 2

3- دبستان دخترانه

4 - متوسطه ی دوره ی اول (دخترانه و پسرانه )

5- متوسطه ی دوره ی دوم(دخترانه و پسرانه )

مجتمع صالحین با رویکرد پرورش انسان هایی که دارای معرفت ، معنویت ، معلومات ، مهارت و مسئولیت پذیر فعالیت خود را پی ریزی نموده و بر این باور است که تربیت متعادل انسان های سالم و کارآمد براساس تربیت معنوی بر پایه های محبت و دوستی با خالق بنا می شود و انتظار دارد مربیان و اولیای فراگیران اصل اساسی اعتقاد به خدای یگانه و حبّ الهی را در رأس اهداف تعلیم و تربیت خود قرار دهند.

دبستان دخترانه صالحین نیز در سال تحصیلی 90-91 بر این مجتمع افزوده گردیده است .