دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

جشن شکوفه های 2

جشن شکوفه ها1

بازگشایی

جشن و مراسم در دبستان

...