دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

جشن عبادت تکی2

جشن عبادت تکی1

جشن عبادت-گروهی

شورای دانش آموزی

نماز دسته جمعی

روز دانش آموز

روز آتشنشان

بازگشایی

ما میتوانیم